godziny otwarcia

REHABILITACJA:
poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00

fizjoterapia, rehabilitacja, fizykoterapia, masaż w Krakowie

zapytaj o termin wizyty

+48 734 155 144

rehabilitacja sportowa i odnowa biologiczna

 

REHABILITACJA SPORTOWA

 

Miliony ludzi na całym świecie wykonują ćwiczenia fizyczne oraz uprawiają różne dyscypliny sportowe, podczas których nierzadko dochodzi do powstania przeciążeń, kontuzji i urazów. By zapewnić im odpowiednią opiekę powstała rehabilitacja sportowa. Jej celem jest: 
 
 
O ile rehabilitacja/fizjoterapia jest procesem leczniczym, który ma przyczynić się do zniesienia dolegliwości bólowych i umożliwić pełny powrót do czynności dnia codziennego, o tyle rehabilitacja sportowa jest procesem, który ma przywrócić sportowca do poprzedniego poziomu funkcjonowania. Wszystkie urazy układu ruchu wymagają czynnej rehabilitacji. Także po przebytym zabiegu operacyjnym jest ona nieodzowna. Głównym celem rehabilitacji sportowej po urazach jest pełny powrót do uprawianej dyscypliny sportowej w tak krótkim czasie, jak to tylko możliwe.
 
Ustalenie skutecznego programu rehabilitacji jest kluczowe w powrocie sportowca do zdrowia. Do jego opracowania niezbędna jest wiedza i znajomość patofizjologii oraz faz i okresów gojenia się tkanek miękkich w wyniku doznanego urazu. Ważne jest również odpowiednie dobranie ćwiczeń leczniczych oraz elementów treningu, do którego zalicza się:
 
 
ETAPY REHABILITACJI SPORTOWEJ
 
Zaleca się aby program rehabilitacji podzielić na cztery etapy, w zależności od poziomu funkcjonalnego zawodnika.
 
Etap I
Pierwszy etap zamyka się w czasie od urazu do momentu, w którym zawodnik uzyska prawie pełny i bezbolesny zakres ruchu.
 
Etap II
Następny okres to tzw. etap średniozaawansowany lub przedstartowy, w którym zawodnik swobodnie wykonuje wszystkie czynności dnia codziennego oraz rozpoczyna realizację niektórych aktywności typowych dla uprawianej dyscypliny sportowej, które potrafi wykonywać z racji posiadanych umiejętności. W tym okresie wykonuje się także ćwiczenia mające na celu podtrzymanie ogólnej sprawności organizmu, przy czym w ich trakcie nie obciąża się uszkodzonej okolicy.
 
Etap III
W trzecim zaawansowanym etapie rehabilitacji rozpoczyna się realizację aktywności funkcjonalnych typowych dla danej dyscypliny. 
 
Etap IV
Końcowy etap jest okresem powrotu do sportu. W tym okresie sportowiec rozpoczyna realizację pełnych programów treningowych i bierze udział w zawodach.
 
 

 

 

 

ODNOWA BIOLOGICZNA

 

Podstawowym warunkiem sukcesu i zachowania zdrowia, urody i sprawności jest umiejętność właściwego wypoczynku. Dotyczy to zwłaszcza osób intensywnie uprawiających sport. Warto w tym kontekście pomyśleć o odnowie biologicznej. Odnowa biologiczna to świadome oddziaływanie na organizm za pomocą różnego rodzaju środków w celu przyspieszenia fizjologicznych procesów wypoczynkowych. Odnowa biologiczna może być stosowana nie tylko przez sportowców wyczynowych, ale również wszystkich, którzy uprawiają sport dla przyjemności.

 

Po zakończeniu wysiłku, a czasem jeszcze podczas jego trwania (gdy następuje zmniejszenie intensywności wysiłku) rozpoczynają się procesy regeneracyjne. Zastosowanie właściwych środków i metod może te procesy wzmocnić i przyspieszyć.

 

Na proces odnowy biologicznej składają się konkretne zabiegi fizjoterapeutyczne, psychoterapia, stosowanie odpowiednich środków dietetycznych i dozwolonych środków wspomagających (np. suplementów diety).

 

Zadania odnowy biologicznej w sporcie to:

 

 

FIZJOSPORT świadczy zabiegi odnowy biologicznej, które pozwolą przyspieszyć proces powrotu wydolności do poziomu wyjściowego. Oferujemy:

 

 

 

 
FIZJOSPORT® +48 734 155 144

ul. Mogilska 118

31-445 Kraków

info@fizjosport.krakow.pl

www.fizjosport.krakow.pl