godziny otwarcia

REHABILITACJA:
poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00

fizjoterapia, rehabilitacja, fizykoterapia, masaż w Krakowie

zapytaj o termin wizyty

+48 734 155 144

uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

Więzadło krzyżowe przednie (ACL - anterior cruciate ligament) jest główna strukturą powstrzymującą przednie przemieszczenie się (translację) kości piszczelowej oraz wtórnym elementem powstrzymującym rotację kości piszczelowej i nacisk w kierunku koślawości i szpotawości. Zdrowe ACL wytrzymuje siłę 2500 N i przeciążenia sięgające 20%, zanim ulegnie uszkodzeniu. Obciążenia przekraczające wydolność ACL występują tylko w niezwykłych kombinacjach sił działających na staw kolanowy.

Uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego (ACL) występują często u osób uprawiających sport, w którym dochodzi do wielu obrotów, lądowań po skoku lub wyhamowania po szybkim biegu. Należą do nich m. in.: football amerykański, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna oraz dyscypliny zjazdowe na nartach. Do większości zerwań dochodzi w sposób bezkontaktowy. Zerwanie ACL może występować jako uraz izolowany lub współistniejący z innymi uszkodzeniami, głównie urazem łąkotki, chrząstki stawowej lub więzadła pobocznego przyśrodkowego (MCL).

Wśród typowych objawów i dolegliwości zgłaszanych podczas wywiadu zalicza się:
 

FIZJOTERAPIA:
Plan rehabilitacji po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego uzależniony jest między innymi od zastosowanej metody rekonstrukcji więzadła. Powinien on jednak odpowiadać kierunkowym wytycznym:
 

Przytoczony plan rehabilitacyjny powinien być uzupełniony, np. o terapię tkanek miękkich i zabiegi fizykalne.
FIZJOSPORT® +48 734 155 144

ul. Mogilska 118

31-445 Kraków

info@fizjosport.krakow.pl

www.fizjosport.krakow.pl