godziny otwarcia

REHABILITACJA:
poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00

fizjoterapia, rehabilitacja, fizykoterapia, masaż w Krakowie

zapytaj o termin wizyty

+48 734 155 144

Magnetoterapia

Charakterystyczną cechą pola magnetycznego jest przenikanie przez wszystkie struktury ustroju. Cecha ta odróżnia pole magnetyczne od innych postaci energii, które ulegają pochłonięciu do określonej głębokości tkanek.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń uważa się, że zmienne pola magnetyczne wpływają m.in. na potencjał błon komórkowych, powodując wzmożenie wymiany jonów, stymulują reakcję biochemiczne, w tym również reakcję przebiegające z udziałem enzymów i hormonów. Pola te usprawniają krążenie obwodowe krwi, powodują lepsze jego wykorzystanie, co wiąże się z zachodzącym pod wpływem pól magnetycznych zwiększeniem we krwi ciśnienia parcjalnego tlenu. Na efekty działania na ustrój zmiennych pól magnetycznych mogą mieć również wpływ wywołane przez nie zmiany właściwości fizycznych wody, między innymi zwiększenie stężenia zawartych w niej gazów, głównie tlenu, zmiana pH oraz zdolności zwilżania. Efektem powyższych działań wolnozmiennego pola magnetycznego są dobrze udokumentowane efekty biologiczne, a szczególnie:

 


WSKAZANIA:
 


PRZECIWWSKAZANIA:
 


Uwaga! Wszelkie implanty stawów i metalowe zespolenia kości NIE są przeciwwskazaniem do magnetoterapii.

     

FIZJOSPORT® +48 734 155 144

ul. Mogilska 118

31-445 Kraków

info@fizjosport.krakow.pl

www.fizjosport.krakow.pl